Langt og Lenge
Oslo Trail Challenge
Home Norwegian English

OSLO TRAIL CHALLENGE


Oslo Trail Challenge er et terrengultraløp i skogsområdene Nordmarka, Lillomarka og Romeriksåsen nord for Oslo sentrum.


Finnerudsetra ved Spålen

Oslo Trail Challenge vil ikke bli arrangert i 2022.


Oslo Trail Challenge ble sist arrangert 1-3. oktober 2021. Informasjonen nedenfor gjelder dette arrangementet.


Påmeldingen er åpen fra 15. november 2020. 


Løypene er ikke merket. Du er selv ansvarlig for å navigere slik at du følger løypa, enten ved å bruke GPS-spor eller papirkart.  


Påmelding foregår i perioden 15. november 2020 - 29. september 2021 og  aksepteres såfremt det er ledig plass. Ved overføring av startplass til en annen deltaker tas et gebyr på kr 150.


200 km

Gir 6 utholdenhetspoeng hos ITRA

 • Maksimalt 50 deltakere
 • Start: Veståsen skole, Gjerdrum, fredag 1. oktober 08:30
 • Mål: Veståsen skole, Gjerdrum
 • Vending: Myllsdammen, Lunner
 • Maksimaltid: 53 timer
 • Sperretid, Myllsdammen: lørdag 2. oktober 09:30
 • Sperretid, Slattum skole: søndag 3. oktober 09:30
 • Deltakeravgifter: 15.11-14.04 kr 1100; 15.04-14.09 kr 1300; 15.09-29.09 kr 1500
 • Bagasje: Kan leveres inn før start, fås tilbake etter målgang
 • Løperne kan få tilgang til en droppbag ved vending på Mylla
 • Support: Kun tillatt ved vending på Mylla 


100 km

Gir 4 utholdenhetspoeng hos ITRA

 • Maksimalt 100 deltakere
 • Start: Myllsdammen, Lunner, lørdag 2. oktober 09:30
 • Mål: Veståsen skole, Gjerdrum
 • Maksimaltid: 28 timer
 • Sperretid, Slattum skole: søndag 3. oktober 09:30
 • Deltakeravgifter: 15.11-14.04 kr 800; 15.04-14.09 kr 1000; 15.09-29.09 kr 1200
 • Bagasje: Kan leveres inn før start, fås tilbake etter målgang
 • Support: Ikke tillatt


55 km

Gir 2 utholdenhetspoeng hos ITRA

 • Maksimalt 100 deltakere
 • Start: Myllsdammen, Lunner, lørdag 2. oktober 09:30*
 • Mål: Veståsen skole, Gjerdrum
 • Maksimaltid: 12 timer
 • Sperretid, Nittedal stasjon: lørdag 2. oktober 18:30*
 • Deltakeravgifter: 15.11-14.04 kr 500; 15.04-14.09 kr 650; 15.09-29.09 kr 800
 • Bagasje: Kan leveres inn før start, fås tilbake etter målgang
 • Support: Ikke tillatt


*) Forskjøvet med 15 minutter på grunn av buss-for-tog


Regler og betingelser


Obligatorisk utstyr

Transport


Fra/til Veståsen skole

Veståsen skole har god bussforbindelse både til Oslo sentrum og til Oslo lufthavn.


Til start ved Mylla, lørdag 2. oktober*

Det tilbys busstransport til start fra Veståsen skole og Grua stasjon. På Grua korresponderer bussen med ankommende buss-for-tog fra Oslo.


07:15  Avreise fra Veståsen skole

08:20  Avreise fra Grua stasjon

08:40  Ankomst til Mylla


Påmelding til transport gjøres i skjemaet for påmelding til løpet.


*) Tidspunkter er justert på grunn av buss-for-tog